Série fotografií nafocených v různých ročních dobách

ŽivočichovéRaci se opět po dlouhých létech začínají oběvovat na řece Oslavě

Raci se opět po dlouhých létech začínají oběvovat na řece Oslavě

Norek - v poslední době došlo k jejich rozšíření na řekách Oslavě a Jihlavě

Norek - v poslední době došlo k jejich rozšíření na řekách Oslavě a Jihlavězpět