Z výstavby dalešické přehrady

Z výstavby dalešické přehrady

Vodní nádrž Mohelno je součástí vodního díla Dalešice, slouží jako spodní vyrovnávací nádrž. Do provozu byla uvedena v roce 1977. Délka hráze v koruně je 185,0 m, šířka 7,75 m, v základové spáře 32 m a výška hráze nade dnem je 38,65 m. Na postavení tělesa hráze bylo třeba 89 400 m3 betonu. Přehradní gravitační betonová hráz vytváří 7 km dlouhé jezero. Z nádrže je odebírána voda pro jadernou elektrárnu Dukovany. Společně s vodní nádrží Dalešice tvoří energetický komplex přečerpávací vodní elektrárny. Turbíny: 1 × Kaplan, 1 × Francis. Výkon elektrárny: 1,2; 0,6 MW

1

12

23

34

45

56

67

78

89

910

1011

11


A jak vypadala tato místa před výstavbou přehrady?


12

Dukovanský mlýn v roce 195013

Oprava dukovanského splavu v r. 194614

U dukovanského splavu v šedesátých létech15

Splav u dukovanského mlýna v r. 195016

Práchovna 1960


zpět