Série fotografií nafocených v různých ročních dobách

Výstavba rybníku u Mohelna

1

12

23

3

Archeologické nálezy

Při stavebních pracích byly odkryty archeologické nálezy dokládající osídlení a výrobní aktivity:

1) z mlatší doby římské - ze 4. stol. n.l. (sídliště)

2) z doby slovanské středohradištní - z 9. stol. (sídliště)

3) z 1. pol. 19. stol. (cihelna)

V délce 3 metrů se odkrylo ohraničení vlastní cihlářské výhně prozrazující se intenzivně propálenou spraší a řadou cihel na vnitřní straně spečenými do šedé barvy silným žárem. Ve výplni pece byly nalezeny hojné zlomky cihel a střešní krytiny.


4

4

Dřívější používaná značka - otisk tlapy v cihle5

56

67

78

8


zpět