Série fotografií nafocených v různých ročních dobách

DVD - Videopohlednice od nás

1.díl pod názvem Kraj mezi řekami


Kamera, hudba: Z. Klusák


1

1



menu DVD

2

2



Vyexportované fotografie přímo z videopásu

3

3



4

4



5

5



6

6



7

7



8

8



9

9



10

10



11

11



12

12



13

13



zpět