Dům Zdeněk


Fotografie ze současnosti

Foto v r. 2013

Pohled od jihu


Foto v r. 2013

Pohled od západu


zpět